สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้ครอบครัวสมาชิกที่เสียชีวิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 15  มีนาคม  2564  นายธงชัย  ไวยบุญญา  ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้  นายวัชรินทร์  ทับทิมทอง กรรมการ สร.กปภ. เป็นตัวแทนสมาชิก  สร.กปภ.  มอบเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพ จำนวน  5,000  บาท ให้กับครอบครัวนายสุรพล ปลัดสงคราม พนักงานบริการ 5 กปภ. สาขานครศรีธรรมราช ที่เสียชีวิต

 

# สมาชิกต้องมาก่อน

# สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Published on 03/31/2021, 7:59:14.
Last updated on 03/31/2021, 8:39:42.