สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ข้อมูลสมาชิก สร.กปภ.

# ประเภท ข้อมูล ณ วันที่
1 สมาชิก สร.กปภ. (พนักงาน) 2 พ.ค. 2564
2 สมาชิก สร.กปภ. (ลูกจ้าง) 2 พ.ค. 2564
3 ผู้มีอุปการคุณ (ฝ่ายบริหาร) 2 พ.ค. 2564
Published on 04/07/2021, 3:40:39.
Last updated on 05/06/2021, 14:32:21.