กิจกรรม

หัวข้อ วันที่
สร.กปภ. มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
6 ม.ค. 2564 11:53:38
สร.กปภ. มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
25 ธ.ค. 2563 11:33:41
นายธงชัย ไวยบุญญา ประธาน สร.กปภ และคณะ กรรมการ สร.กปภ. ร่วมกิจกรรมกับ สหพันธ์แรงงานกิจการสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ (PTAC)
22 ธ.ค. 2563 21:42:05
สร.กปภ. มอบสวัสดิการเงินสงเคระห์ค่าทำศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
19 ธ.ค. 2563 09:51:28
ประชุมสามัญคณะกรรมการ สร.กปภ. ครั้งที่ 10/2563 (สัญจร) และศึกษาดูงาน สถานีผลิตน้ำโพธาราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร
27 พ.ย. 2563 15:37:02
ประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวคิด สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ สร.กปภ
26 พ.ย. 2563 16:43:09
สร.กปภ. เข้าร่วมกิจกรรมวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล
26 พ.ย. 2563 09:59:13
พบปะสมาชิกสหภาพแรงงาน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
26 พ.ย. 2563 08:49:52
สร.กปภ.ให้ความรู้เกี่ยวกับ สหภาพแรงงานรัฐวิสากิจ การประปาส่วนภูมิภาค ให้กับพนักงานที่มา ปฐมนิเทศพนักงาน ประจำปี 2564
25 พ.ย. 2563 13:21:54
นายธงชัย ไวยบุญญา ประธาน สร.กปภ. มอบหมายให้กรรมการในพื้นที่ มอบเงินสวัสดิการสงเคระห์ค่าทำศพให้กับสมาชิกที่บิดาเสียชีวิต
20 พ.ย. 2563 19:59:38
ประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวคิด สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ สร.กปภ
22 ต.ค. 2563 14:10:04
ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหภาพแรงงาน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
21 ต.ค. 2563 09:58:07
สร.กปภ. มอบสวัสดิการเงินสงเคระห์ค่าทำศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
8 ต.ค. 2563 21:25:02
กิจกรรม “วันงานที่มีคุณค่าสากล :World day for Decent Work 7 ตุลาคมของทุกปี”
7 ต.ค. 2563 12:00:41
สร.กปภ. และกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือ กรณีการเลื่อนเงินเดือนนอกเหนือโควตาปกติให้กับพนักงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
3 ต.ค. 2563 17:19:18
สร.กปภ.มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
30 ก.ย. 2563 09:54:23
สร.กปภ. มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต
30 ก.ย. 2563 09:48:03
คณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ...คุณประจักษ์ ปานเนียม ประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจ กปภ....
25 ก.ย. 2563 10:13:05
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อบูณนาการข้อมูลในการขับเคลื่อนให้ สร.กปภ.
24 ก.ย. 2563 17:12:29
สร.กปภ. ยื่นหนังสือด่วน เพื่อสงวนสิทธิ์และร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับสมาชิกและพนักงานพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้
23 ก.ย. 2563 18:47:29
งานรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน 2563
20 ก.ย. 2563 09:19:04
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ขอเชิญร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
25 ส.ค. 2563 20:31:32
ด้วยความห่วงไย และส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยฯ
25 ส.ค. 2563 20:27:48
ถวายสัตย์ร่วมกับเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติและประชาชนเพื่อเทิดทูลปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
20 ส.ค. 2563 22:17:43
ประชุมเชิงสัมมนาเพื่อรับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนแนวคิด สู่การกำหนดยุทธศาสตร์ สร.กปภ.
17 ส.ค. 2563 21:12:25
ตรวจเยี่ยมสมาชิกสหภาพแรงงาน ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘
13 ส.ค. 2563 09:51:54
สร.กปภ. สนับสนุนโครงการสร้างฝาย เพื่อตอบแทนสังคม และชุมชน
13 ส.ค. 2563 09:45:47
กิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล ปี 2561
9 มี.ค. 2561 13:00:02
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
20 ธ.ค. 2560 21:03:24
สร.กปภ. พบปะเพื่อนสมาชิก ณ กปภ.สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)
8 มิ.ย. 2560 17:50:20
การประชุมกรรมการ สร.กปภ.สัญจร ร่วมกับชมรมผู้จัดการ สังกัด กปภ. เขต 7
8 มิ.ย. 2560 17:47:15
ค่าบำรุงสมาชิก สร.กปภ. มีความหมายอย่างไรกับสมาชิก สร.กปภ.
23 มี.ค. 2560 13:29:15
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สร.กปภ.ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดมหาวนาราม พระอ
11 พ.ย. 2559 12:18:05
ร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 2 ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ปี 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 11.45 - 12.15 น.
16 พ.ค. 2559 14:33:08
สร.กปภ.เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559
4 พ.ค. 2559 12:22:10
ประชุมคณะกรรมการ สร.กปภ.สาขาพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
4 พ.ค. 2559 12:18:30
สร.กปภ. มอบของที่ระลึกในโอกาสงานอำลาตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นางรัตนา กิจวรรณ
4 พ.ค. 2559 12:14:35
สร.กปภ. เข้าร่วมโครงการ "ปันน้ำใจสู่น้องชาวดอย"
4 พ.ค. 2559 12:12:40
ประชุมสัญจร สร.กปภ. ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
11 พ.ย. 2558 14:58:55
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค
16 ก.ย. 2558 09:26:28
โครงการสัมมนากิจการสัมพันธ์สัญจร กปภ. ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กันยายน 2558 ณ อ.เมือง จ.เชียงราย
10 ก.ย. 2558 14:38:56
สร.กปภ. ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ จากเหตุการณ์การก่อการร้าย
19 ส.ค. 2558 10:11:07
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์สัญจร ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2558 ณ กปภ.ข.6
18 ส.ค. 2558 13:37:10
ร่วมหารือเรื่องพื้นที่จำหน่ายน้ำ กปภ.-กปน.
18 ส.ค. 2558 13:30:28
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้จัดการประปาและที่ปรึกษา ครั้งที่ 3/2558
18 ส.ค. 2558 13:02:56
สร.กปภ.ร่วมประชุม คฟปย.
18 ส.ค. 2558 12:52:39