สร.กปภ. มอบสวัสดิการเงินสงเคระห์ค่าทำศพให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ นางนวรัตน์ ศรีสลับ กรรมการ สร.กปภ มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพจำนวน 2000 บาท ให้กับนายนพดล อินทะมโน นายช่างโยธา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ ที่บิดาเสียชีวิต #สมาชิกต้องมาก่อน #สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)รายงาน