สร.กปภ. มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ น.ส.อัจฉรา ชาลีเชียงพิณ นักบริหารงาน 6 กองบริหารงานทั่วไป กปภ.ข.7สมาขิก สร.กปภ. มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพจำนวน 5,000 บาท ให้กับครอบครัวนางวาสนา มหาศิริพันธ์ พนักงานพัสดุ 7 กองบริหารงานทั่วไป กปภ.ข. 7 ที่เสียชีวิต โดยมี น.ส.ชุติมา เมาะราษี ชึ่งเป็นบุตรเป็นผู้รับมอบ #สมาชิกต้องมาก่อน #สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)รายงาน