ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร.กปภ. ธันวาคม 2563

สรุปสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค สร.กปภ.