สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 นายธงชัย ไวยบุญญา  พร้อมด้วยกรรมการ สร.กปภ. และสมาชิก สร.กปภ. ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตประธาน สร.กปภ. กรรมการ สร.กปภ. สมาชิก สร.กปภ. และผู้มีอุปการะคุณ ที่ล่วงลับไปแล้ว เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้ง 28 เมษายน 2524  สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค

Published on 05/10/2022, 14:40:13.
Last updated on 05/10/2022, 14:49:57.