สร.กปภ. จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ขององค์กร พร้อมอยู่เคียงข้าง และเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิก ...... เก็บการประปาส่วนภูมิภาคไว้เป็นสมบัติของชาติ และประชาชน โดยไม่ขายหรือให้สัมปทานแก่เอกชน

ฝากประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์ ด้วยครับ

รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร.กปภ. มกราคม 256...

.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร สร.กปภ.ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียด

รับสมัคร ลูกจ้าง กปภ. เข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงง...

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการ สร.กปภ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ลูกจ้าง กปภ. มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการและให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ สมาชิก สร.กปภ. (ประ...

รายละเอียด