สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่พึ่งของสมาชิก พนักงาน และ กปภ. .......... เราจะมุ่งมั่นทำงานอย่างโปร่งใส เพื่อ กปภ. เข้มแข็ง สมาชิก เชื่อมั่น ..........

สถานะทางการเงินของ สร.กปภ. ปี 2560 - 2561

รายงานสถานะทางการเงิน ปี 2560 - 2561

รายละเอียด

ค่าจ้างขั้นต่ำต่อความท้าทายในยุค 4.0

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 สร.กปภ. ร่วมรับฟังการสัมมนาสาธารณะ ในหัวข้อ "การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำต่อความท้าทายในยุค 4.0" ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยผู้เสวนา 3 ท่าน จากตั...

รายละเอียด

สร.กปภ.ร่วมยืดหยัดต่อต้านการปฏิรูป

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 สร.กปภ. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานในกิจการสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ (PTAC) ประจำประเทศไทย (PSI-THAI) ประกอบด้วยองค์กรสมาชิกสหภาพ กฟภ. กปน. กปภ. กคช. อภ. และ รพ.เปาโล ณ ห้องประชุม สร.กฟภ. สำนักงานใ...

รายละเอียด