สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้สมาชิกที่ครอบครัวเสียชีวิต

นายธงชัย  ไวยบุญญา  ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค และนายปริญญา ยศแก้ว เลขาธิการฯ  มอบหมายให้นายสหรัฐ สังข์ทอง กรรมการ สร.กปภ. เป็นตัวแทน สร.กปภ.  มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพจำนวน 2,000 บาท  ให้กับนายอุดมเดช ชัยสิทธิ์ นายช่างเครื่องกล 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง กปภ.เขต 9 ที่บิดาเสียชีวิต

 

#สมาชิกต้องมาก่อน  
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)

Published on 02/17/2022, 6:31:17.
Last updated on 02/17/2022, 6:45:29.