สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้สมาชิกที่ครอบครัวเสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายสันติ โสภาพร  ผู้แทน กปภ.สาขาเลย  เป็นตัวแทน สร.กปภ.มอบเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000 บาท ให้กับน.ส.พรรณทิพา กล้าพร้อม นักบริหารงานทั่วไป 7 กปภ.สาขาเลย กปภ.เขต 7  ที่บิดาเสียชีวิต

 

#สมาชิกต้องมาก่อน  
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)

Published on 03/08/2022, 1:53:29.
Last updated on 03/08/2022, 2:02:50.