สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ(สรส.) ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล ประจำปี 2565

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 นายธงชัย  ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วยกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)และคณะกรรมการสมานฉันฑ์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากล ประจำปี 2565 ณ  อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ทำเนียบรัฐบาล ประตู 5

Published on 03/14/2022, 2:23:48.
Last updated on 03/14/2022, 3:02:24.