สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ร่วมแสดงพลังคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

              เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 นายธงชัย  ไวยบุญญา  ประธานสหภาพแรงงานการรัฐวิสาหกิจประปาส่วนภูมิภาค  พร้อมด้วยกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประส่วนภูมิภาค ร่วมกับสหภาพแรงงานองค์กรสมาชิก สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ร่วมแสดงพลังคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ  โดยเฉพาะ กรณีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่จะยกสัมปทานให้บริการน้ำประปาให้เอกชนในเขตจังหวัดปทุมธานีและในพื้นที่ภาคตะวันออก และเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อแสดงพลังปกป้องรัฐวิสาหกิจ ปกป้องสมบัติของชาติ เพื่อส่งต่อมรดกของแผ่นดินให้ลูดหลานในวันข้างหน้า

Published on 03/14/2022, 3:07:35.
Last updated on 03/14/2022, 6:01:07.