สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้สมาชิกที่ครอบครัวเสียชีวิต

        นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพ แรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายยุทธการ เคอิตะสุวรรณบล  ผู้แทน กปภ.สาขามุกดาหาร เป็นตัวแทน สร.กปภ.มอบเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000 บาท ให้กับนางณัฎฐ์ธนิน  พันธ์อ่อน พนักงานพัสดุ 7 กปภ.สาขามุกดาหาร กปภ.เขต 8  ที่บิดาเสียชีวิต 

 

#สมาชิกต้องมาก่อน  
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)

Published on 03/14/2022, 6:05:58.
Last updated on 03/14/2022, 8:05:46.