สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้สมาชิกที่ครอบครัวเสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายกิตติ สหวัฒนกิจ ผู้แทน กปภ.สาขาเด่นชัย เป็นตัวแทน สร.กปภ.มอบเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000 บาท ให้กับนายเกรียงศักดิ์ บังค่าย หัวหน้างานบริการฯ กปภ.สาขาเด่นชัย กปภ.เขต 9 ที่มารดาเสียชีวิต

 

#สมาชิกต้องมาก่อน  
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)

Published on 03/15/2022, 6:10:19.
Last updated on 03/15/2022, 6:23:09.