สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ.มอบเงินสงเคราะห์ค่าทำศพให้สมาชิกที่ครอบครัวเสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้นายศิริชัย ศิริชนะ ผู้แทนกองระบบจำหน่ายและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.8  เป็นตัวแทน สร.กปภ.มอบเงินสวัสดิการ จำนวน 2,000 บาท ให้กับนายปรีชา จันทร์จำเริญ นายช่างเครื่องกล 7 กปภ.สาขากันทรลักษ์ ที่บิดาเสียชีวิต

 

#สมาชิกต้องมาก่อน  
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)

Published on 03/24/2022, 1:41:27.
Last updated on 03/24/2022, 1:53:34.