สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ. ร่วมกับ สรส. เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีติดตามกรณีการบริหารจัดการน้ำในพิ้นที่ภาคตะวันออก และกรณีตามสัญญาโครงการ ปทุมธานี-รังสิต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565  สร.กปภ. ร่วมกับ สรส. เข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีติดตามกรณีการบริหารจัดการน้ำในพิ้นที่ภาคตะวันออก และกรณีตามสัญญาโครงการ ปทุมธานี-รังสิต ให้โปร่งใสเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล

Published on 04/21/2022, 6:06:02.
Last updated on 04/21/2022, 6:32:52.