สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และองค์กรสมาชิก ได้เข้าพบและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.) และองค์กรสมาชิก ได้เข้าพบและยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์ ทองศรี) โดยมี นายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนในการรับมอบหนังสือ โดยขอให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน(นายทรงศักดิ์ ทองศรี) ในฐานะกำกับดูแลการประปาส่วนภูมิภาค ได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก และกรณีตามสัญญาโครงการ ปทุมธานี-รังสิต ให้โปร่งใสเป็นธรรมเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชน ณ กระทรวงมหาดไทย

Published on 05/10/2022, 14:23:12.
Last updated on 05/10/2022, 14:37:07.