สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

วันกรรมกรสากล "May Day" 2022 

📝 วันกรรมกรสากล 2565 May Day 2022
       .....................
นายธงชัย ไวยบุญญา พร้อมด้วย กรรมการ สร.กปภ. และสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมวันกรรมกรสากล "May Day" 2022 ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย - ทำเนียบ รัฐบาลประตู 5

Published on 05/10/2022, 14:57:40.
Last updated on 05/10/2022, 15:01:24.