สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

สร.กปภ. มอบเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานการประปาส่วนภูมิภาค มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ตลับเงิน นายช่างเครื่องกล 5 ตัวแทนสมาขิก สร.กปภ. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย มอบสวัสดิการเงินสงเคราะห์ค่าทำศพจำนวน 5,000 บาทให้กับครอบครัวนายสมภิต คำเมือง พนักงานประปา 6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย กปภ.ข10 ที่เสียชีวิต
#สมาชิกต้องมาก่อน
#สร.กปภ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
#https://lupwa.pwa.co.th/
#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ.(ประชาสัมพันธ์)รายงาน

 

Published on 01/21/2021, 4:04:55.
Last updated on 02/03/2021, 3:06:08.