สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

นายธงชัย ไวยบุญญา ประธาน สร.กปภ และคณะ กรรมการ สร.กปภ. ร่วมกิจกรรมกับ สหพันธ์แรงงานกิจการสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ (PTAC)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายธงชัย ไวยบุญญา ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค และคณะ กรรมการ สร.กปภ. ร่วมกับ นายไพวงศ์ ลีลากานต์ ประธาน PTAC พร้อมด้วยคณะกรรมการ PTAC กับ นักแรงงานรุ่นใหม่ ภายใต้องค์กรสมาชิกได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำแรงงานและแรงงานรุ่นใหม่ PTAC เพื่อต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ในสถานการณ์ Covid-19” ณ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.ตาก และในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ร่วมกิจกรรม CSR สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ป่าชุมชนบ้านท่าปุยตก ต.ย่านรี อ.สามเงา จ.ตาก

#นายประสงค์ มหาวรรณ รายงาน

 

Published on 01/21/2021, 4:04:55.
Last updated on 01/22/2021, 7:52:40.