สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

ประชุมสามัญคณะกรรมการ สร.กปภ. ครั้งที่ 10/2563 (สัญจร) และศึกษาดูงาน สถานีผลิตน้ำโพธาราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ประชุมสามัญคณะกรรมการ สร.กปภ. ครั้งที่ 10/2563 (สัญจร) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสถานีผลิตน้ำโพธาราม อ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี ศึกษาดูงาน สถานีผลิตน้ำโพธาราม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร และพบปะผู้บริหาร พนักงาน สมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด รับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะต่างๆ

โดยคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้ สร.กปภ. ดำเนินการ...
1 ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 3,000.- บาท ให้กับวัดพระบาทน้ำพุ เนื่องในวันเอดส์โลก
2 สนับสนุนเงินจำนวน 4,500.- บาท เพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลมูลนิธิการประปาส่วนภูมิภาค
3 มอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพให้กับครอบครัวของ นายอาทิตย์ คำอ้อ ลูกจ้างเหมาผลิตน้ำ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เสียชีวิต เป็จจำนวนเงิน 3,000.-บาท
4 มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ (น้ำท่วม) ในสังกัด กปภ.สาขาปากช่อง จำนวน 9 ราย เป็นจำนวนเงิน 3,000.- บาทต่อราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000.- บาท


#นายประสงค์ มหาวรรณ รองประธาน สร.กปภ. (ประชาสัมพันธ์) รายงาน

 

Published on 01/21/2021, 4:04:55.
Last updated on 01/22/2021, 7:53:41.