สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค (สร.กปภ.)

THE LABOUR UNION OF PROVINCIAL WATERWORKS AUTHORITY (LUPWA)

กวีนิพนธ์ สร.กปภ. โดย ปัญญา จันทร์เพชร

... กวีนิพนธ์ สร.กปภ. ...

มาร่วมกัน สรรสร้าง
ตามแนวทาง ที่วางไว้
เพื่อ กปภ. ก้าวไกล
มุ่งรับใช้ ชาวประชา

น้ำสะอาด มาตรฐาน
บริการ ก้าวหน้า
เทคโนโลยี พัฒนา
บุคลากร ก้าวไกล

สร.กปภ. สัญญา
องค์กรพัฒนา ยิ่งใหญ่
สิทธิสมาชิก คู่กันไป
หน้าที่รับใช้ กปภ.

...ปัญญา จันทร์เพชร ...
(ที่ปรึกษาอาวุโส สร.กปภ.)
๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

----------------------------------

...ถึงเพื่อนผู้ท้อแท้และตัวเอง...

อย่าท้อแท้ ท้อถอย อย่าคอยหวัง
อย่ามัวนั่ง เสียใจ ให้หม่นหมอง
ทำความดี ไม่มี ใครมามอง
อย่าไปร้อง เรียกร่ำ ความสนใจ

โปรดอย่าท้อ ขอให้ ใจหนักแน่น
เหมือนดังแผ่น ศิลา ภูผาใหญ่
เหมือนขุนเขา ยืนเด่น เห็นแต่ไกล
งานยิ่งใหญ่ คือรับใช้ กปภ.

...ปัญญา จันทร์เพชร ...
... พุทธศักราช ๒๕๔๔ ...
 
Published on 01/22/2021, 8:06:36.
Last updated on 01/22/2021, 8:13:54.